Pune District Taluka List in Marathi | पुणे जिल्हा तालुका यादी

Pune District Taluka List in Marathi

Pune District Taluka List in Marathi | पुणे जिल्हा तालुका यादी Maharashtrasena News: पुणे जिल्हा हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील एक महत्वाचा जिल्हा आहे. (Pune District Taluka List in Marathi) पुणे जिल्ह्यामध्ये २ महानगरपालिका आहेत– पुणे महानगरपालिका व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका पुणे जिल्ह्यामध्ये १४ तालुके आहेत. हे १४ तालुके खालील ५ जिल्हा उपविभागांमध्ये विभागले गेले आहेत. जिल्हा … Read more