शाहूवाडी तालुक्यातील गावांची यादी | Kolhapur District Shahuwadi taluka village list

शाहूवाडी तालुक्यातील गावांची यादी | Kolhapur District Shahuwadi taluka village list

राज्य / प्रदेश : महाराष्ट्र
जिल्हा / जिला : कोल्हापूर
तालुका / तहसील: शाहूवाडी
गाव/गांव/ग्राम यादी

शाहूवाडी तालुक्यातील गावांची नावे

ऐनवाडी गाव
आकूर्ळे गाव
आलतुर गाव
आंबा गाव
आंबार्डे गाव
आंबोली गाव
अमेणी गाव
अणुस्कुरा गाव
अरुळ गाव
बजागवाडी गाव
बांबवडे गाव
बर्की गाव
भाडळे गाव
बहीरेवाडी गाव
भेडसगाव गाव
भेंडवडे गाव
बुरंबाळ गाव
चलनवाडी गाव
चांदेले गाव
चांदोली गाव
चनवाड गाव
चरण गाव
ढाकाळे गाव
धनगरवाडी गाव
डोणोली गाव
दुर्गावाडी गाव
गाडेवाडी गाव
गजापुर गाव
गावडी गाव
गेळवडे गाव
घोळसवडे गाव
घुंगुर गाव
गिरगाव गाव
गोगवे गाव
गोलीवणे गाव
गोंडोली गाव
हारुगडेवाडी गाव
हुंबवली गाव
इंजोली गाव
जाधववाडी गाव
जांबुर गाव
जावळी गाव
जुळेवाडी गाव
कडवे गाव
कांडवण गाव
कांटे गाव
कापशी गाव
करंजफेन गाव
करंजोशी गाव
करडे गाव
करूंगळे गाव
कासार्डे गाव
कातळेवाडी गाव
केर्ले गाव
खोतवाडी गाव
खेडे गाव
खुटाळवाडी गाव
कोदे गाव
कोळगाव गाव
कोपार्डे गाव
कोतोली गाव
कुंभवडे गाव
लाळेवाडी गाव
लोळाणे गाव
माळापुडे गाव
मालेवाडी गाव
मालगाव गाव
मलकापूर (एम क्ल) गाव
माण गाव
माणगाव गाव
मांजरे गाव
मानोली गाव
मरळे गाव
म्हाळसावडे गाव
मोळावडे गाव
मोसम गाव
मुटकलवाडी गाव
नांदारी गाव
नांदगाव गाव
नेर्ले गाव
निळे गाव
निवाळे गाव
पाल गाव
पळसवडे गाव
पणुंद्रे गाव
परळे गाव
परळे निनाई गाव
परळी गाव
परीवाणे गाव
परखंदळे गाव
पाटणे गाव
पातवडे गाव
पेंडाखळे गाव
पेरीड गाव
पिशवी गाव
पुसार्ळे गाव
रेठरे गाव
सैदापूर गाव
साळशी गाव
सांबु गाव
सरुड गाव
ससेगाव गाव
सौते गाव
सावर्डे बु. गाव
सावर्डे खु. गाव
सावर्डी गाव
सावे गाव
शेंबवणे गाव
शिंपे गाव
शिराळे तर्फ मलकापूर गाव
शिराळे तर्फ वारूण गाव
शिरगाव गाव
शितुर तर्फ मलकापूर गाव
शित्तूर तर्फ वारूण गाव
शिवारे गाव
सोनार्ली गाव
सोनवडे गाव
सोंडोली गाव
सोनुर्ले गाव
सुपात्रे गाव
तळवडे गाव
तांबवे गाव
तनली गाव
टेकोली गाव
ठमकेवाडी गाव
थावडे गाव
थेरगाव गाव
तुरूकवाडी गाव
उचत गाव
उदगिरी गाव
उखळु गाव
ओकोली गाव
वालुर गाव
विरळे गाव
विशाळगड गाव
वडगाव गाव
वाडी हुडुंब गाव
वाडी कळकवणे गाव
वाडीचरण गाव
वाकोली गाव
वारेवाडी गाव
वरिगाव गाव
वारुळ गाव
येळवण जुगाई गाव
येळाणे गाव
येलुर गाव
येळवाडी गाव

Shahuwadi Taluka Village List

1. Ainwadi Village
2. Akurle Village
3. Altur Village
4. Amba Village
5. Ambarde Village
6. Amboli Village
7. Ameni Village
8. Anuskura Village
9. Arul Village
10. Bajagwadi Village
11. Bambavade Village
12. Barki Village
13. Bhadale Village
14. Bhairewadi Village
15. Bhedasgaon Village
16. Bhendavade Village
17. Burambal Village
18. Chalanwadi Village
19. Chandel Village
20. Chandoli Village
21. Chanwad Village
22. Charan Village
23. Dhakale Village
24. Dhanagarwadi Village
25. Donoli Village
26. Durgawadi Village
27. Gadewadi Village
28. Gajapur Village
29. Gavadi Village
30. Gelavade Village
31. Gholasvade Village
32. Ghungur Village
33. Girgaon Village
34. Gogave Village
35. Golivane Village
36. Gondoli Village
37. Harugadewadi Village
38. Humbavali Village
39. Injoli Village
40. Jadhavwadi Village
41. Jambur Village
42. Jawali Village
43. Julewadi Village
44. Kadave Village
45. Kandavan Village
46. Kante Village
47. Kapshi Village
48. Karanjfen Village
49. Karanjoshi Village
50. Karde Village
51. Karungale Village
52. Kasarde Village
53. Katlewadi Village
54. Kerle Village
55. Khatwadi Village
56. Khede Village
57. Khutalwadi Village
58. Kode Village
59. Kolgaon Village
60. Koparde Village
61. Kotoli Village
62. Kumbhavde Village
63. Lalewadi Village
64. Lolane Village
65. Malapude Village
66. Malewadi Village
67. Malgaon Village
68. Malkapur (M Cl) Village
69. Man Village
70. Mangaon Village
71. Manjare. Village
72. Manoli Village
73. Marale Village
74. Mhalasvade Village
75. Molvade Village
76. Mosum Village
77. Mutkalwadi Village
78. Nandari Village
79. Nandgaon Village
80. Nerle Village
81. Nile Village
82. Nivale Village
83. Pal Village
84. Palasavade Village
85. Panundre Village
86. Parale Village
87. Paraleninai Village
88. Parali Village
89. Parivane Village
90. Parkhandale Village
91. Patane Village
92. Patawade Village
93. Pendakhale Village
94. Perid Village
95. Pishavi Village
96. Pusarle Village
97. Rethare Village
98. Saidapur Village
99. Salashi Village
100. Sambu Village
101. Sarud Village
102. Sasegaon Village
103. Saute Village
104. Savarde Bk. Village
105. Savarde Kh. Village
106. Savardi Village
107. Save Village
108. Shembavane Village
109. Shimpe Village
110. Shirale Tarf Malkapur Village
111. Shirale Tarf Warun Village
112. Shirgaon Village
113. Shittur Tarf Malkapur Village
114. Shittur Tarf Warun Village
115. Shivare Village
116. Sonarli Village
117. Sonavade Village
118. Sondoli Village
119. Sonurle Village
120. Supatre Village
121. Talavade Village
122. Tambave Village
123. Tanali Village
124. Tekoli Village
125. Thamakewadi Village
126. Thavade Village
127. Thergaon Village
128. Turukwadi Village
129. Uchat Village
130. Udgiri Village
131. Ukhalu Village
132. Ukoli Village
133. Valur Village
134. Virale Village
135. Vishalgad Village
136. Wadgaon Village
137. Wadi Hudumb Village
138. Wadi Kalkavane Village
139. Wadicharan Village
140. Wakoli Village
141. Warewadi Village
142. Warlegaon Village
143. Warul Village
144. Yelan J.Gai Village
145. Yelane Village
146. Yelur Village
147. Yelvadi Village

 

 

list of villages in shahuwadi taluka kolhapur

kolhapur shahuwadi taluka map

shahuwadi taluka village list

shahuwadi taluka pin code list

shahuwadi taluka information in marathi

शाहूवाडी तालुक्यातील गावांची नावे

villages in shahuwadi taluka

Leave a Comment