कोल्हापूर जिल्ह्यातील गावांची यादी | Kolhapur District Village List

कोल्हापूर जिल्ह्यातील गावांची यादी | Kolhapur District Village List Full list of villages in Kolhapur district कोल्हापूर जिल्ह्यातील गावांची यादी kolhapur district village list कोल्हापूर जिल्हा बारा तालुक्यांमध्ये विभागलेला आहे, त्या तालुक्यात येणाऱ्या गावांची संख्या सोबत दिली आहे. अ.क्र. तालुका नांव    गावांची संख्या 1      शाहूवाडी      141 2      पन्हाळा  … Read more

कोल्हापूर जिल्हा तालुका यादी | Kolhapur District Taluka List in Marathi

Kolhapur District Taluka List in Marathi

कोल्हापूर जिल्हा तालुका यादी | Kolhapur District Taluka List in Marathi Maharashtra sena News: कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये एकूण तालुके – 12 Talukas in Kolhapur District  कोल्हापूर जिल्हा तालुका यादी (Kolhapur District Taluka List) अनु. क्र      तालुका             पिन कोड 1        करवीर             416003 2  … Read more