ठाणे जिल्हा तालुका यादी | Thane District Taluka List in Marathi

ठाणे जिल्हा तालुका यादी | Thane District Taluka List in Marathi

Maharashtra sena News: ठाणे जिल्ह्यामध्ये एकूण तालुके – 7

Talukas in Thane District 

ठाणे जिल्हा तालुका यादी (Thane District Taluka List)

अनु. क्र      तालुका                पिन कोड
1       ठाणे                   400601
2       उल्हासनगर           421004
3       कल्याण               421301
4       भिवंडी                421308
5       मुरबाड               421401
6       अंबरनाथ             421501
7       शहापूर               421601

Talukas in Thane District-

FAQ/ सामान्य प्रश्न

प्रश्न: महाराष्ट्र ऐकून किती जिल्हे आहेत?
उत्तर: महाराष्ट्र ऐकून ३६ जिल्हे आहेत.

प्रश्न: ठाणे जिल्ह्यात किती तालुके आहेत?
उत्तर: ठाणे  जिल्ह्यात एकूण 7 तालुके आहेत.

प्रश्न: महाराष्ट्र राज्यात एकूण किती जिल्हे आहेत?
उत्तर: महाराष्ट्र राज्यात एकूण ३६ जिल्हे आहेत.

प्रश्न: महाराष्ट्रातील एकूण तालुके किती आहे ?
उत्तर: महाराष्ट्रातील एकूण 358 तालुके आहेत.

प्रश्न: महाराष्ट्र राज्यात एकूण किती तालुके आहेत?
उत्तर: महाराष्ट्र राज्यात एकूण 358 तालुके आहेत.

प्रश्न: ठाणे पिन कोड ? -400601

Thane District pin code

thane-district-taluka-list-in-marathi

Leave a Comment