Monday, March 4, 2024
Homeमहाराष्ट्रनांदेड जिल्हा तालुका यादी| Nanded District Taluka List in Marathi

नांदेड जिल्हा तालुका यादी| Nanded District Taluka List in Marathi

नांदेड जिल्हा तालुका यादी| Nanded District Taluka List in Marathi

Maharashtra sena News: नांदेड जिल्ह्यात 16 तालुके आहेत.

Talukas in Nanded District 

नांदेड जिल्हा तालुका यादी (Nanded District Taluka List)

अनु. क्र      तालुका             पिन कोड
1       नांदेड               431601
2       अर्धापूर             431704
3       लोहा                431708
4       बिलोली             431710
5        कंधार              431714
6       मुदखेड             431715
7       हदगाव             431717
8       देगलूर              431717
9       माहूर               431721
10       भोकर              431801
11       हिमायतनगर       431802
12      किनवट             431804
13      मुदखेड             431806
14      उमरी               431807
15      धर्माबाद            431809
16      नायगाव (खैरगाव) 441303

Talukas in Nanded District

Nanded
Ardhapur
iron
Biloli
kandahar
Mudkhed
Hadgaon Deglur
Mahur Bhokar
Himayatnagar
kinwat
Mudkhed
Umari
Dharmabad
Naigaon (Khairgaon)

FAQ/ सामान्य प्रश्न

प्रश्न: महाराष्ट्र ऐकून किती जिल्हे आहेत?
उत्तर: महाराष्ट्र ऐकून ३६ जिल्हे आहेत.

प्रश्न: नांदेड  जिल्ह्यात किती तालुके आहेत?
उत्तर: नांदेड जिल्ह्यात एकूण 16 तालुके आहेत.

प्रश्न: महाराष्ट्र राज्यात एकूण किती जिल्हे आहेत?
उत्तर: महाराष्ट्र राज्यात एकूण ३६ जिल्हे आहेत.

प्रश्न: महाराष्ट्रातील एकूण तालुके किती आहे ?
उत्तर: महाराष्ट्रातील एकूण 358 तालुके आहेत.

प्रश्न: महाराष्ट्र राज्यात एकूण किती तालुके आहेत?
उत्तर: महाराष्ट्र राज्यात एकूण 358 तालुके आहेत.

प्रश्न: नांदेड  पिन कोड ?
उत्तर: नांदेड पिन कोड 431601

प्रश्न: नांदेड जिल्ह्यात तालुके किती?

उत्तर: नांदेड जिल्ह्यात 16 तालुके आहेत.

Nanded District pin code – 431601

nanded-district-taluka-list-in-marathi

हे पण वाचा :

Most Popular

error: Content is protected !!