नागपूर जिल्हा तालुका यादी | Nagpur District Taluka List in Marathi

नागपूर जिल्हा तालुका यादी | Nagpur District Taluka List in Marathi

Maharashtra sena News: नागपूर जिल्ह्यामध्ये एकूण तालुके – 14

Talukas in Nagpur District 

नागपूर जिल्हा तालुका यादी (Nagpur District Taluka List)

अनु. क्र      तालुका             पिन कोड
1       नागपूर (शहरी) 440002
2       नागपूर (ग्रामीण) 440002
3       उमरेड 440002
4       कामठी 440002
5       काटोल 440002
6       कुही 440002
7      कळमेश्वर 440002
8      पारशिवनी 440002
9       भिवापूर 440002
10      मौदा 440002
11      नरखेड 440002
12      सावनेर 440002
13     रामटेक 440002
14    हिंगणा 440002

Talukas in Nagpur District– Nagpur (Urban)
Nagpur (Rural)
Umred
kamathi
katol
Kuhi
Parashivani
Bhivapur
Mauda
Narkhed
Sawaner
Ramtek
hingna

FAQ/ सामान्य प्रश्न

प्रश्न: महाराष्ट्र ऐकून किती जिल्हे आहेत?
उत्तर: महाराष्ट्र ऐकून ३६ जिल्हे आहेत.

प्रश्न: नागपूर जिल्ह्यात किती तालुके आहेत?
उत्तर: नागपूर जिल्ह्यात एकूण 14 तालुके आहेत.

प्रश्न: महाराष्ट्र राज्यात एकूण किती जिल्हे आहेत?
उत्तर: महाराष्ट्र राज्यात एकूण ३६ जिल्हे आहेत.

प्रश्न: महाराष्ट्रातील एकूण तालुके किती आहे ?
उत्तर: महाराष्ट्रातील एकूण 358 तालुके आहेत.

प्रश्न: महाराष्ट्र राज्यात एकूण किती तालुके आहेत?
उत्तर: महाराष्ट्र राज्यात एकूण 358 तालुके आहेत.

प्रश्न: नागपूर पिन कोड ?
उत्तर: नागपूर पिन कोड 440002

Nagpur District pin code – 440002

nagpur-district-taluka-list-in-marathi

Leave a Comment