Wednesday, November 29, 2023
Homeमहाराष्ट्रयवतमाळ जिल्हा यादी तालुका | Yavatmal District Taluka List in Marathi

यवतमाळ जिल्हा यादी तालुका | Yavatmal District Taluka List in Marathi

यवतमाळ जिल्हा यादी तालुका | Yavatmal District Taluka List in Marathi

Maharashtra sena News: यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये एकूण तालुके – 16

Talukas in Yavatmal District 

 यवतमाळ जिल्हा तालुका यादी ( Yavatmal District Taluka List)

अनु. क्र   तालुका          पिन कोड
1    यवतमाळ        445500
2    बाभुळगाव       445101
3    नेर               445102
4    आर्णी            445103
5    कळंब           445401
6   दारव्हा            445202
7   दिग्रस            445203
8    पुसद             445204
9    महागाव          445205
10   उमरखेड         445206
11   केळापूर (पांढरकवडा) 445302
12   मारेगाव          445303
13   वणी              445304
14   झरी जामणी      445305
15   राळेगाव          445402
16   घाटंजी            445402

Talukas in Yavatmal District-

Yavatmal, Babhulgaon, Ner, Arni, Kalamb, Darwha, Digras, Pusad, Mahagaon, Umarkhed, Kelapur (Pandharkawda), Maregaon, Vani, Zari Jamni, Ralegaon, Ghatanji.

यवतमाळ जिल्ह्यातील तालुके – यवतमाळ, बाभुळगाव, नेर, आर्णी, कळंब, दारव्हा,  दिग्रस,  पुसद, महागाव,  उमरखेड, केळापूर (पांढरकवडा), मारेगाव, वणी, झरी जामणी, राळेगाव, घाटंजी.

FAQ/ सामान्य प्रश्न

प्रश्न: महाराष्ट्र ऐकून किती जिल्हे आहेत?
उत्तर: महाराष्ट्र ऐकून ३६ जिल्हे आहेत.

प्रश्न: यवतमाळ जिल्ह्यात किती तालुके आहेत?
उत्तर: यवतमाळ जिल्ह्यात एकूण 16 तालुके आहेत.

प्रश्न: महाराष्ट्र राज्यात एकूण किती जिल्हे आहेत?
उत्तर: महाराष्ट्र राज्यात एकूण ३६ जिल्हे आहेत.

प्रश्न: महाराष्ट्रातील एकूण तालुके किती आहे ?
उत्तर: महाराष्ट्रातील एकूण 358 तालुके आहेत.

प्रश्न: महाराष्ट्र राज्यात एकूण किती तालुके आहेत?
उत्तर: महाराष्ट्र राज्यात एकूण 358 तालुके आहेत.

प्रश्न: यवतमाळ पिन कोड? -445500

Yavatmal District pin code

Yavatmal-district-taluka-list-in-marathi

हे पण वाचा :

Most Popular

error: Content is protected !!