हातकणंगले तालुक्यातील गावांची यादी | Kolhapur District Hatkangle taluka village list

Kolhapur District Hatkangle taluka village list e1703562843471 -

हातकणंगले तालुक्यातील गावांची यादी | Kolhapur District Hatkangle taluka village list राज्य / प्रदेश : महाराष्ट्र जिल्हा / जिला : कोल्हापूर तालुका / तहसील: हातकणंगले गाव/गांव/ग्राम यादी हातकणंगले तालुक्यातील गावांची नावे आळते गाव अंबप गाव अंबपवाडी गाव अतिग्रे गाव भादोले गाव भेंडवडे गाव बिरदेववाडी गाव चंदूर गाव चावरे गाव चोकाक गाव घुणकी गाव हालोंडी गाव … Read more

error: Content is protected !!