शाहूवाडी तालुक्यातील गावांची यादी | Kolhapur District Shahuwadi taluka village list

Kolhapur District Shahuwadi Taluka Village List

शाहूवाडी तालुक्यातील गावांची यादी | Kolhapur District Shahuwadi taluka village list राज्य / प्रदेश : महाराष्ट्र जिल्हा / जिला : कोल्हापूर तालुका / तहसील: शाहूवाडी गाव/गांव/ग्राम यादी शाहूवाडी तालुक्यातील गावांची नावे ऐनवाडी गाव आकूर्ळे गाव आलतुर गाव आंबा गाव आंबार्डे गाव आंबोली गाव अमेणी गाव अणुस्कुरा गाव अरुळ गाव बजागवाडी गाव बांबवडे गाव बर्की गाव … Read more