अकोला जिल्हा तालुका यादी | Akola District Taluka List in Marathi

Akola District Taluka List in Marathi

अकोला जिल्हा तालुका यादी | Akola District Taluka List in Marathi Maharashtra sena News: अकोला जिल्ह्यामध्ये एकूण तालुके – 7 अकोला जिल्हा तालुका यादी (Akola District Taluka List) अनु.क्र     तालुका          पिन कोड 1     अकोला          444001 2     अकोट           444101 3    … Read more