आजरा तालुक्यातील गावांची यादी | Kolhapur District Ajra taluka village list

आजरा तालुक्यातील गावांची यादी | Kolhapur District Ajra taluka village list राज्य / प्रदेश : महाराष्ट्र जिल्हा / जिला : कोल्हापूर तालुका / तहसील: आजरा गाव/गांव/ग्राम यादी आजरा तालुक्यातील गावांची नावे आजरा (शहर) गाव आल्याचीवाडी गाव आंबाडे गाव आर्दाळ गाव आवंडी गाव बाची गाव बहिरेवाडी गाव बेलेवाडी हूबळगी गाव भादवण गाव भादवणवाडी गाव भावेवाडी गाव … Read more