Sangli District Taluka List in Marathi

सांगली जिल्हा तालुका यादी | Sangli District Taluka List in Marathi

Maharashtra sena News: सांगली जिल्ह्यामध्ये एकूण तालुके – 10

Talukas in Sangli District 

सांगली जिल्हा तालुका यादी (Sangli District Taluka List)

अनु. क्र      तालुका                पिन कोड
1     कवठे-महांकाळ       413002
2     शिराळा               415408
3     कडेगाव               415013
4    आटपाडी               415306
5     खानापूर-विटा         415307
6    पलूस                   416310
7    तासगाव                416312
8     वाळवा (इस्लामपूर)   416313
9     जत                    416404
10    मिरज                  4164164

Talukas in Sangli District-

FAQ/ सामान्य प्रश्न

प्रश्न: महाराष्ट्र ऐकून किती जिल्हे आहेत?
उत्तर: महाराष्ट्र ऐकून ३६ जिल्हे आहेत.

प्रश्न: सांगली जिल्ह्यात किती तालुके आहेत?
उत्तर: सांगली जिल्ह्यात एकूण 10 तालुके आहेत.

प्रश्न: महाराष्ट्र राज्यात एकूण किती जिल्हे आहेत?
उत्तर: महाराष्ट्र राज्यात एकूण ३६ जिल्हे आहेत.

प्रश्न: महाराष्ट्रातील एकूण तालुके किती आहे ?
उत्तर: महाराष्ट्रातील एकूण 358 तालुके आहेत.

प्रश्न: महाराष्ट्र राज्यात एकूण किती तालुके आहेत?
उत्तर: महाराष्ट्र राज्यात एकूण 358 तालुके आहेत.

प्रश्न: सांगली पिन कोड ?

Sangli District pin code

sangli-district-taluka-list-in-marathi

Leave a Comment