Thursday, November 30, 2023
Homeमहाराष्ट्रपालघर जिल्हा तालुका यादी | Palghar District Taluka List in Marathi

पालघर जिल्हा तालुका यादी | Palghar District Taluka List in Marathi

पालघर जिल्हा तालुका यादी | Palghar District Taluka List in Marathi

Maharashtra sena News: पालघर जिल्ह्यामध्ये एकूण तालुके – 8

Talukas in Palghar District 

पालघर जिल्हा तालुका यादी ( Hingoli District Taluka List)

अनु. क्र      तालुका             पिन कोड
1            पालघर              401404
2            वसई                401208
3            डहाणू               401602
4            जव्हार               401603
5            मोखाडा             401604
6            विक्रमगड           401605
7            तलासरी             401606
8            वाडा                 421303

Talukas in Palghar District– Palghar, Vasai, Dahanu, Jawar, Mokhada, Vikramgad, Talasari, Wada.

FAQ/ सामान्य प्रश्न

प्रश्न: महाराष्ट्र ऐकून किती जिल्हे आहेत?
उत्तर: महाराष्ट्र ऐकून ३६ जिल्हे आहेत.

प्रश्न: पालघर जिल्ह्यात किती तालुके आहेत?
उत्तर: पालघर जिल्ह्यात एकूण 8 तालुके आहेत.

प्रश्न: महाराष्ट्र राज्यात एकूण किती जिल्हे आहेत?
उत्तर: महाराष्ट्र राज्यात एकूण ३६ जिल्हे आहेत.

प्रश्न: महाराष्ट्रातील एकूण तालुके किती आहे ?
उत्तर: महाराष्ट्रातील एकूण 358 तालुके आहेत.

प्रश्न: महाराष्ट्र राज्यात एकूण किती तालुके आहेत?
उत्तर: महाराष्ट्र राज्यात एकूण 358 तालुके आहेत.

प्रश्न: पालघर पिन कोड ?
उत्तर: पालघर पिन कोड 401404

Palghar District pin code – 401404

palghar-district-taluka-list-in-marathi

हे पण वाचा :

Most Popular

error: Content is protected !!