Thursday, June 1, 2023
Homeमहाराष्ट्रForts in Thane District | ठाणे जिल्ह्यातील किल्ले

Forts in Thane District | ठाणे जिल्ह्यातील किल्ले

 ठाणे जिल्ह्यातील किल्ले (Forts in Thane District) 

Maharashtrasena: ठाणे जिल्ह्यातील किल्ल्यांची संख्या -३९ (Thane District forts list)

१. अर्नाळा किल्ला (Arnala Fort)

२. आजोबागड किल्ला (Ajobagad Fort)

३. अशीरगळ (Asherigad Fort)

४. असावगड (Asavgad)

५.इंद्रगड

६. उवरगांव

७.कल्याणचा किल्ला

८.कामनदुर्ग

९. काळदुर्ग

१०.केळवे-माहीम

११. कोजकिल्ला

१२. गौरगड

१३. गुमतारा

१४. गोरखगड

१५. चोडबंदर

१६. जीवधन

१७. टकमक

१८. ठाणे किल्ला

१९. उहाणू

२०. तांदूळवाडी किल्ला

२१. तारापूर

२२. धारावी

२३. दातिवरे

२५. नळदुर्ग

२६. पारसिक

२७. बल्लाळगड

२८. बळवंतगड

२९. भवनगर

३०. भैरवगड

३१. भोपटगड

३२. मनोर

३३. मातुली

३४. वरसोवा

३५. वसईचा किल्ला

३६. शिरगावचा किल्ला

३७. सजान

३८. सिद्धगड

३९. सेगवाह

४०. चंदेरी

४१. बेलापूरचा किल्ला . नवी मुंबई

हे पण वाचा :

Most Popular

Forts in Thane District | ठाणे जिल्ह्यातील किल्ले

 ठाणे जिल्ह्यातील किल्ले (Forts in Thane District) 

Maharashtrasena: ठाणे जिल्ह्यातील किल्ल्यांची संख्या -३९ (Thane District forts list)

१. अर्नाळा किल्ला (Arnala Fort)

२. आजोबागड किल्ला (Ajobagad Fort)

३. अशीरगळ (Asherigad Fort)

४. असावगड (Asavgad)

५.इंद्रगड

६. उवरगांव

७.कल्याणचा किल्ला

८.कामनदुर्ग

९. काळदुर्ग

१०.केळवे-माहीम

११. कोजकिल्ला

१२. गौरगड

१३. गुमतारा

१४. गोरखगड

१५. चोडबंदर

१६. जीवधन

१७. टकमक

१८. ठाणे किल्ला

१९. उहाणू

२०. तांदूळवाडी किल्ला

२१. तारापूर

२२. धारावी

२३. दातिवरे

२५. नळदुर्ग

२६. पारसिक

२७. बल्लाळगड

२८. बळवंतगड

२९. भवनगर

३०. भैरवगड

३१. भोपटगड

३२. मनोर

३३. मातुली

३४. वरसोवा

३५. वसईचा किल्ला

३६. शिरगावचा किल्ला

३७. सजान

३८. सिद्धगड

३९. सेगवाह

४०. चंदेरी

४१. बेलापूरचा किल्ला . नवी मुंबई

हे पण वाचा :

Most Popular

Forts in Thane District | ठाणे जिल्ह्यातील किल्ले

 ठाणे जिल्ह्यातील किल्ले (Forts in Thane District) 

Maharashtrasena: ठाणे जिल्ह्यातील किल्ल्यांची संख्या -३९ (Thane District forts list)

१. अर्नाळा किल्ला (Arnala Fort)

२. आजोबागड किल्ला (Ajobagad Fort)

३. अशीरगळ (Asherigad Fort)

४. असावगड (Asavgad)

५.इंद्रगड

६. उवरगांव

७.कल्याणचा किल्ला

८.कामनदुर्ग

९. काळदुर्ग

१०.केळवे-माहीम

११. कोजकिल्ला

१२. गौरगड

१३. गुमतारा

१४. गोरखगड

१५. चोडबंदर

१६. जीवधन

१७. टकमक

१८. ठाणे किल्ला

१९. उहाणू

२०. तांदूळवाडी किल्ला

२१. तारापूर

२२. धारावी

२३. दातिवरे

२५. नळदुर्ग

२६. पारसिक

२७. बल्लाळगड

२८. बळवंतगड

२९. भवनगर

३०. भैरवगड

३१. भोपटगड

३२. मनोर

३३. मातुली

३४. वरसोवा

३५. वसईचा किल्ला

३६. शिरगावचा किल्ला

३७. सजान

३८. सिद्धगड

३९. सेगवाह

४०. चंदेरी

४१. बेलापूरचा किल्ला . नवी मुंबई

हे पण वाचा :

Most Popular

error: Content is protected !!