Monday, March 4, 2024
Homeपर्यटनForts in Nashik District | नाशिक जिल्ह्यातील किल्ले

Forts in Nashik District | नाशिक जिल्ह्यातील किल्ले

 नाशिक जिल्ह्यातील किल्ले (Forts in Nashik District) 

नाशिक जिल्हा (किल्ल्यांची संख्या -४०) (Nashik District forts list)

१. अकाई

२. अचलगढ

३.अंजनेरी

४. अलंग

५.अहिवंत

७.कैक्राळा

८.कंचना

९. कण्हेरगड

१०. कन्हेगड

११. कावनई

१२.कुलंग

१३. कोळधेर

१४. गाळणा

१५. चारगउ किवा गङगला

१६. चांदोर

१७. जवळ्या

१८. टंकाई

१९. त्रिंगलवाडी

२०. त्रिवक

२१. धैर

२२. धोडप

२३. पट्टा

२४. बतुळा

२५. ब्रह्मगिरी

२६. भास्करगड

२७. मार्किडा

२८. मुल्हेर

२९. रवळ्या

३०. राजधेर

३१. रामसेज

३२. वाघेरा

३३. वितानगड

३४. हर्षगड

३५. हरगड

३६. हातगड

३७. मालेगाव भुईकोट किल्ला

३८. साल्हेर (बागलाण)

३९. रतनगउ नाव्हीगउ)

४०. पेमगिरी शहागड)

हे पण वाचा :

Most Popular

error: Content is protected !!